Shaba ya shaba na fimbo

Tutumie ujumbe kuomba nukuu:

UHOJI SASA
UHOJI SASA